ԹԵԺ ԳԻԾ

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-110
Էլ․փոստ՝ vardan.harutyunyan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝

1) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարումը, ֆինանսական հաշվարկների եւ հաշվետվությունների կազմումը,

2) նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների ֆինանսավորման գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը,

3) աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպչական նշանակություն ունեցող հարցերի ֆինանսական վերլուծության աշխատանքների իրականացումը,

4) նախարարության համակարգի ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացումը:

 

 

Վարչության պետի-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ` Զոհրաբ Պողոսյան
Հեռախոս` (+37411) 800-107
 
Ֆինանսական բաժին
Բաժնի պետ`Վարդան Հարությունյան
Հեռախոս` (+37411) 800-177
 
Հաշվապահական հաշվառման բաժին
Բաժնի պետ` Արուսյակ Մարգարյան
Հեռախոս` (+37411) 800-106