ԹԵԺ ԳԻԾ
12.05.2017
ԱԿՏՈՒԱՐ

Ապահովագրության մասնագետ, որն զբաղվում է կյանքի երկարաժամկետ ապահովագրման տարիֆային դրույքների հաշվարկման, ապահովագրական մուծումների պահուստների կազմավորման հետ կապված հաշվարկների, փոխատվությունների չափերի, հետգնման գումարների և կրճատված ապահովագրական գումարների որոշման գիտականորեն հիմնավորված մեթոդների մշակմամբ: