ԹԵԺ ԳԻԾ
13.05.2017
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏ

Ամբողջական եկամուտ, որը Էկոնոմիկայում ստանում են արտադրության գործոնների աշխատանքի, հողի և կապիտալի տերերը: