ԹԵԺ ԳԻԾ

Բյուջեների կատարման հաշվետվությունների վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 910-403
Էլ․փոստ՝ gayane.zargaryan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, համայնքների բյուջեների եւ արտաբյուջետային միջոցների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմումը եւ սահմանված կարգով ու ժամկետներում ներկայացումը,

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման արդյունքների վերլուծությունը,

3) Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգին վերաբերող տեղեկատվության հավաքագրումը, պետական կառավարչական հիմնարկների ակտիվների ու պասիվների` ֆինանսական միջոցների, հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների հաշվառումը, վերլուծությունն ու վերջիններիս վերաբերյալ մասնակի ու ամփոփ հաշվետվությունների կազմումը,

4) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, համայնքների բյուջեների և արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնության ապահովումը:

 

 

Վերլուծության և ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների բաժին
Բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ՝ Էմմա Ղայթանջյան
Հեռախոս՝ (+37411) 910-430
Էլ. փոստ՝ emma.ghaytanjyan@minfin.am
 
 
Ֆինանսական հաշվետվությունների բաժին
Բաժնի պետ՝ Աննա Սարգսյան
Հեռախոս՝ (+37411) 910-447
Էլ. փոստ՝ anna.sargsyan@minfin.am