ԹԵԺ ԳԻԾ

Բյուջետային գործընթացի կառավարման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-251
Էլ․փոստ՝ lala.ananikyan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրն է բյուջետային գործընթացի կառավարման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը՝ իր իրավասությունների շրջանակներում, մասնավորապես՝

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը և վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում իրականացումը,

2) առաջիկա տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը և վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում իրականացումը,

3) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մշակման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը և վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում իրականացումը,

4) բյուջետային գործընթացի կազմակերպման և իրագործման հարցերը կանոնակարգող օրենսդրության մշակումն ու կատարելագործումը:

 

 

Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման և մուտքերի ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ՝ Ռուզաննա Գաբրիելյան
Հեռախոս`(+37411) 800-252 

 
  
Կապիտալ ծախսերի ֆինանսական ծրագարավորման բաժին
Բաժնի պետ` Վահագն Արշակյան
Հեռախոս`(+37411) 800-246
էլ. փոստ` vahagn.arshakyan@minfin.am 
 
 
 
  
Պետական իշխանության մարմինների պահպանման ծախսերի
ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ` Գյուլնարա Գրիգորյան
Հեռախոս`(+37411) 800-242
էլ. փոստ` gyulnara.grigoryan@minfin.am 
 
Հատուկ ծախսերի ֆինանսական ծրագարավորման բաժին
Բաժնի պետ`Հեթում Համամճյան
Հեռախոս` (+37411) 800-243
էլ. փոստ`hetum.hamamchyan@minfin.am    
 
Արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և դրամաշնորհային
միջոցների ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ`
Հեռախոս`(+37411) 800-
էլ. փոստ`