ԹԵԺ ԳԻԾ

Բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-

Վարչության խնդիրներն են՝ բյուջետային գործընթացի շրջանակներում աշխատանքի, սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության, կրթության, գիտության, հանգստի, մշակույթի, գյուղատնտեսության, սննդամթերքի անվտանգության, բնապահպանության, ջրային տնտեսության, տրանսպորտի, հաղորդակցության, էներգետիկայի և տնտեսության արտադրական այլ ոլորտների (այսուհետ՝ սպասարկվող ոլորտներ) գծով բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման կազմակերպման, ինչպես նաև էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների պետական մասնակցությամբ ընկերությունների (անկախ պետական մասնակցության չափից), կարգավորվող հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վարկեր (ենթավարկեր), երաշխիքներ կամ սուբսիդիաներ ստացող ընկերությունների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պետական-մասնավոր համագործակցության ծրագրերում (այդ թվում՝ կոնցեսիաներում) ներգրավված ընկերությունների (այսուհետ՝ սպասարկվող ընկերություններ) ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումն է՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:

 

 

 
Գյուղատնտեսության, սննդամթերքի անվտանգության,
բնապահպանության և ջրային տնտեսության ոլորտներում
բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ՝ Հրայր Եսայան
Հեռախոս`(+37411) 800-232
էլ. փոստ` hrayr.yesayan@minfin.am
 
Էներգետիկայի և տնտեսության այլ ոլորտներում
բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ` Արտակ Ալբերտյան
Հեռախոս`(+37411) 800-138
էլ. փոստ` artak.albertyan@minfin.am
 
 
Տրանսպորտի և հաղորդակցության ոլորտներում
բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ` Արտակ Կարապետյան
Հեռախոս`(+37411) 800-239
 
Կրթության, գիտության, հանգստի և մշակույթի ոլորտներում
բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ` Հայկուհի Կամենդատյան
Հեռախոս`(+37411) 800-228
 
Աշխատանքի, սոցիալական պաշտպանության և
առողջապահության ոլորտներում բյուջետային
ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ` Ռուզաննա Բալասանովա
Հեռախոս`(+37411) 800-247
 
 
Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման բաժին
Բաժնի պետ` Լորիս Մուրադյան
Հեռախոս`(+37411) 800-139
էլ. փոստ` loris.muradyan@minfin.am