ԹԵԺ ԳԻԾ

Գների ուսումնասիրության և վերլուծության գործակալություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-151
Էլ․փոստ՝ vahe.tshughuryan@minfin.am

Գործակալության նպատակները և խնդիրներն են՝ 

 
1) իր իրավասությունների սահմաններում պետական կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների, ծառայությունների ու աշխատանքների գների ուսումնասիրությունը եւ դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը եւ հրապարակումը.
2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գների ուսումնասիրության եւ սահմանման հեռանկարային զարգացման ծրագրերի իրականացման նպատակով պետական քաղաքականության մշակման աշխատանքներին մասնակցելը:

 

 

Գների ուսումնասիրության բաժին 
Բաժնի պետ՝ Ռուբեն Զալինյան
Հեռախոս` (+37411) 800-234
էլ. փոստ`ruben.zalinyan@minfin.am    
 
Մեթոդաբանության և վերլուծությունների բաժին
Բաժնի պետ՝ Հայկ Խաչատրյան
Հեռախոս` (+37411) 800-235
էլ. փոստ`hayk.khachatryan@minfin.am