ԹԵԺ ԳԻԾ

Գործերի կառավարման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+374 11) 800-111
Էլ․փոստ՝ mher.sargsyan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հետ համատեղ նախարարության նյութական եւ ոչ նյութական ակտիվների կառավարումը, 

2) նախարարության նյութական արժեքների ստացման, պահեստավորման և բաշխման ապահովումը, 

3) նախարարի աշխատակազմի և նախարարության աշխատակազմի կողմից գնումների գրծընթացին մասնակցությունը (տեխնիկական բնութագրերի կազմումը, հայտերի պատրաստումը, կնքված գնման պայմանագրերի դրույթների կատարման ընթացքի նկատմամբ նախնական հսկողությունը և արդյունքների ամփոփումը),

4) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հետ համատեղ տարեկան գնումների պլանի մշակումը,

5) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հետ համատեղ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների բաշխման և օգտագործման արդյունավետության վերահսկումը, 

6) նախարարության ենթակայության շենքերի ընդհանուր սպասարկումը,

7) ընթացիկ վերանորոգման կազմակերպումը, համակարգումը և վերահսկումը,

8) նախարարության ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման և սպասարկման համակարգումը:

 

 

Սպասարկման բաժին
Բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ` Էդուարդ Պողոսյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 800-161
Էլ.փոստ՝ eduard.poghosyan@minfin.am 

 

Վարչատնտեսական և շենքերի շահագործման բաժին
Բաժնի պետ՝ Մարտիրոսյան Արմեն
Հեռախոս՝   (+374 11) 800-160
Էլ.փոստ՝   armen.martirosyan@minfin.am 
 

Գնումների գործընթացի կազմակերպման բաժին

Բաժնի պետ՝ Սարգսյան Մարիամ 

Հեռախոս՝ (+374 11) 800-114
Էլ.փոստ՝   mariam.sargsyan@minfin.am