ԹԵԺ ԳԻԾ

Լիցենզավորման գործակալություն

Գործակալության նպատակներն ու խնդիրները՝

1) խաղատների, շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեությունների լիցենզավորումն է,

2) աուդիտորական գործունեության լիցենզավորումն է,

2.1) ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման լիցենզավորումն է,

3) ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառումն է:

 

 

Գործակալության պետի տեղակալ` Վահագն Հարությունյան
Հեռախոս` (+37411) 800 
 
Խաղային գործի լիցենզավորման բաժին
Բաժնի պետի ժ/պ` Արիստակես Դանիելյան
Հեռախոս` (+37411) 800 - 368
Էլ. Փոստ՝ aristakes.danielyan@minfin.am 
 
Լիցենզավորման և ծանուցումների հաշվառման բաժին
Բաժնի պետի ժ/պ` Արման Եղիազարյան
Հեռախոս` (+37411) 800 - 367