ԹԵԺ ԳԻԾ

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝

1) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարումը, ֆինանսական հաշվարկների եւ հաշվետվությունների կազմումը,

2) նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների ֆինանսավորման գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը,

3) աշխատակազմի ռազմավարական և կազմակերպչական նշանակություն ունեցող հարցերի ֆինանսական վերլուծության աշխատանքների իրականացումը,

4) նախարարության համակարգի ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացումը:

 

 

Վարչության պետի-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ` Զոհրաբ Պողոսյան
Հեռախոս` (+37411) 800-107
 
Ֆինանսական բաժին
Բաժնի պետ`
Հեռախոս` (+37411) 800-
էլ. փոստ`
 
Հաշվապահական հաշվառման բաժին
Բաժնի պետ` Արուսյակ Մարգարյան
Հեռախոս` (+37411) 800-106