ԹԵԺ ԳԻԾ

Իրավաբանական վարչություն

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) իր իրավասության շրջանակներում նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման իրավական ապահովումը,

2) օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ հայցային աշխատանքների իրականացումը, դատարանում պետական շահերի պաշտպանությունը,

3) իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը և իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների ներկայացում,

4) նախարարության խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և դրանց՝ ավելի բարձր իրավարանական ուժ ունեցող իրավական այլ ակտերի դրույթներին համապատասխանության ստուգումը, ինչպես նաև իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական-փորձագիտական եզրակացությունների ներկայացումը:

 

 

Վարչության պետի տեղակալ Գոհարիկ Հովհաննիսյան
Հեռախոս` (+37411)800-207
էլ.փոստ` goharik.hovhannisyan@minfin.am   

Վարչության պետի տեղակալ
Հրանտ Մարգարյան 
Հեռախոս` (+37411)800-216
էլ.փոստ` hrant.margaryan@minfin.am

Օրենսդրության բաժին
Բաժնի պետ`
Հեռախոս` (+37411)800-
էլ.փոստ`


Միջազգային պայմանագրերի իրավական ապահովման բաժին
Բաժնի պետ Նարինե Գրիգորյան 
Հեռախոս` (+37411) 800-208
էլ.փոստ` 


Իրավական խորհրդատվության բաժին
Բաժնի պետ Հայկ Հարությունյան 
Հեռախոս` (+37411) 800-202
էլ.փոստ` hayk.harutyunyan@minfin.am


Քաղաքացիական գործերով պետական շահերի պաշտպանության բաժին
Բաժնի պետ`Արթուր Վարդանյան 
Հեռախոս` (+37411) 800-210
էլ.փոստ` artur.vardanyan@minfin.am 

Վարչական գործերով պետական շահերի պաշտպանության բաժին
Բաժնի պետ Տաթևիկ Նահապետյան 
Հեռախոս` (+37411) 800-209
էլ.փոստ` tatevik.nahapetyan@minfin.am