ԹԵԺ ԳԻԾ

Օրենքներ

 

Որոշումներ

 

 Հրամաններ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 839-Ն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1106-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 347-Ն հրաման

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների վարքագծի գնահատման և ընտրության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 348-Ն հրաման