ԹԵԺ ԳԻԾ

«Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի կիրարկման նպատակով` 2017 թվականի ընթացքում կազմակերպվելու են հանրային հատվածի որակավորված ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման 5-օրյա դասընթացներ, որոնք ընդգրկելու են ներքոնշյալ թեմաները.

  1. Ներքին աուդիտի օրենսդրություն (վերջին փոփոխությունները), աուդիտորական առաջադրանքի իրականացում ներքին աուդիտի տեղեկատվական կառավարման միասնական համակարգի միջոցով,
  2. Պետական գնումների աուդիտ,
  3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսական աուդիտ: