Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղի են ունեցել աուդիտորների որակավորման հանձնաժողովի նիստեր

2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, 23-ին և 24-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում աու­դի­տոր­ների որակավորման հանձնաժողովի նիստեր: Նիստերի ընթացքում անցկացվել են աուդիտորների որակավորման քննություններ, քննարկվել են ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 123-Ն որոշ­ման համաձայն` դիմում և համապատասխան փաստաթղթեր ներ­կայացրած դիմորդներին աուդիտորի որակավորման վկայական տալու և վկայականի ժամկետը երկարաձգելու համար դիմում ներ­կայացրած դիմորդների` աուդիտորի որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգելու վե­րա­բերյալ հարցերը:
Որակավորվածների ցանկ

 

 

Վերջին թարմացում 05.11.2013