Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

Համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1012–Ա հրամանի<<ՋԻ ԸՆԴ ՔՈ. ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 03.03.2011թ. տրված աուդիտորական ծառայությունների իրականացման թիվ ԱԾ N 086 լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել` իր 05.11.2013 թվականի դիմումի և <<Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի հիման վրա:

 

 

Վերջին թարմացում 22.11.2013