Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Կայացել է պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

Նոյեմբերի 25-ին տեղի է ունեցել 13 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT13242142 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 740 մլն դրամ, որից մրցակցային` 675 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 65 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 489 673 681 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.3426 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.3885 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 5 գործակալ և գանձապետական պահառուն:

Վերջին թարմացում 25.11.2013