Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստի հայտարարություն

2013թ. դեկտեմբերի 5-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա <<Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման>> հանձնաժողովի հերթական նիստը:
Օրակարգում`
1. Աուդիտոր Արշակ Շամյանի որակավորման վկայականի (տրված 27.11.2008թ. թիվ 053) գործողությունը <<Աուդիտորական գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքի 24.1 հոդվածի 1-ին մասի <<զ>> կետի համաձայն դադարեցնելու վերաբերյալ հարցը:
2. <<ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՍՊԸ-ի նկատմամբ <<Աուդիտորական գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքի 31.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<զ>> կետի համաձայն 200.000 դրամի չափով տուգանք կիրառելու վերաբերյալ հարցը:

Վերջին թարմացում 28.11.2013