Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Կայացել են ՀՀ-ում աուդիտորների որակավորման հանձնաժողովի նիստեր

2013 թվականի նոյեմբերի20-ին և 21-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում աու­դի­տոր­ների որակավորման հանձնաժողովի նիստեր: Նիստերի ընթացքում անցկացվել են աուդիտորների որակավորման քննություններ, քննարկվել են ՀՀ կառավարության  2005 թ. փետրվարի 3-ի  N 123-Ն որոշ­ման համաձայն` դիմում և համապատասխան փաստաթղթեր ներ­կայացրած դիմորդներին աուդիտորի որակավորման վկայական տալու և վկայականի ժամկետը երկարաձգելու համար դիմում ներ­կայացրած դիմորդների` վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգելու վե­րա­բերյալ հարցերը:

Հայաս­տանի Հանրապետությունում աուդիտորների որա­կա­վոր­ման հանձնաժողովի ս. թ. նոյեմբերի20-ի և 21-ինիստերումընդունվածորոշումներիարդյունքումորակավորված և որակավորման վկայականների գործողության ժամկետը երկարաձգվածաուդիտոր­ների ցուցակը կցվում է:

Վերջին թարմացում 02.12.2013