Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

ՊԿՊ-ների տեղաբաշխման աճուրդ` 500 մլն դրամ ծավալով

Դեկտեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել 13 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT13243140 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 691 մլն դրամ, որից մրցակցային` 636 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 55 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 489 928 584 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.1324 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.1774 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 4 գործակալ և գանձապետական պահառուն:

Վերջին թարմացում 23.12.2013