Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Կայացել է պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ

Դեկտեմբերի 24-ին տեղի է ունեցել պետական (գանձապետական) միջնաժամկետ AMGN60147141 թողարկման արժեկտրոնային պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ:

Հետգնման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 1 000 000 000 դրամ է, հետգնման ներկայացված ծավալը՝ 1 885 000 000 դրամ, հետգնված ծավալը` 1 000 000 000 դրամ, որի դիմաց պետական բյուջեից վճարվել է 1 078 871 512 դրամ: Պարտատոմսերի հետգնման սահմանային եկամտաբերությունը 7.8888 տոկոս է:
Հետգնմանը մասնակցել է 3 գործակալ:

Վերջին թարմացում 24.12.2013