Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստեր` հունվարի 9-ին և 13-ին

2014թ. հունվարի 9-ին` ժամը 14:30-ին, ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա <<Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման>> հանձնաժողովի հերթական նիստը:
Օրակարգում`
1. <<ԷԼ ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ի կողմից 03.12.2013թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացրած` աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա ստանալու վերաբերյալ հայտի քննարկում:
2. <<ԱՍԱՏՐՅԱՆՍ>> ՍՊԸ-ի կողմից 05.12.2013թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացրած` աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա ստանալու վերաբերյալ հայտի քննարկում:

2014թ. հունվարի 13-ին` ժամը 14:30-ին, ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա <<Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման>> հանձնաժողովի հերթական նիստը:
Օրակարգում`
1 <<ՋԵՆԵՐԱԼ ՍՏԱՆԴԱՐԴ ՔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ>> ՍՊԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից <<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
2. <<ՓԻ-ԷՅՉ-ՓԻ ԱՈՒԴԻՏ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
3. <<ՊՐՈԳՐԵՍ-ԱՈՒԴԻՏ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
4. <<ԷՅ-ԷՆ ԱՈՒԴԻՏ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
5. <<ԹՄ ԱՈՒԴԻՏ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
6. <<ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՍՊԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
7. <<ԲԵՅՔԵՐ ԹԻԼԼԻ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
8. <<ԼՈՆԴՈՆ ԲԻԶՆԵՍ ԳՐՈՒՊ>> ՀՁ ՍՊԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
9. <<ԷՐՆՍԹ ԸՆԴ ՅԱՆԳ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
10. <<ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ>> ՓԲԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:
11. <<ԼԵԳԱԼ-ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ի (այսուհետ` Ընկերություն) կողմից Օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը խախտելու համար Ընկերության նկատմամբ որպես պատասխանատվության միջոց նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հայտնում և (կամ) տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով, պատասխանատվության միջոցի կիրառման հարցը:

 

Վերջին թարմացում 26.12.2013