Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստի հայտարարություն

2014 թ. հունվարի 24-ին` ժամը 14:30-ին, ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա <<Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման>> հանձնաժողովի հերթական նիստը:
Օրակարգում`
1. <<ԷՅ. ԷՖ. ՋԻ. ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ի տնօրենի թեկնածու Էռնեստ Արկադիի Հարությունյանի` <<Աուդիտորական գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի <<գ>> կետով և նույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ հարցը:
2. <<ԷՅ. ԷՖ. ՋԻ. ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ում (այսուհետ` ՍՊԸ) իրականացված ստուգման արդյունքում 13.12.2013թ. կազմված թիվ 7 ակտում արձանագրված խախտումների հիման վրա ՍՊԸ-ի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի վերաբերյալ գործը:
3. <<ԷՅ. ԷՖ. ՋԻ. ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ում (այսուհետ` ՍՊԸ) իրականացված ստուգման արդյունքում 13.12.2013թ. կազմված թիվ 7 ակտում արձանագրված խախտումների հիման վրա ՍՊԸ-ի աուդիտոր Ռաֆիկ Խաչատրյանի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի վերաբերյալ գործը:
4. <<ԷՅ. ԷՖ. ՋԻ. ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ում (այսուհետ` ՍՊԸ) իրականացված ստուգման արդյունքում 13.12.2013թ. կազմված թիվ 7 ակտում արձանագրված խախտումների հիման վրա ՍՊԸ-ի աուդիտոր Արշավիր Զուրաբյանի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի վերաբերյալ գործը:
5. <<ԷՅՎԻՍԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ԸՆԴ ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ-ում (այսուհետ` ՍՊԸ) իրականացված ստուգման արդյունքում 20.12.2013թ. կազմված թիվ 8 ակտում արձանագրված խախտումների հիման վրա ՍՊԸ-ի նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի վերաբերյալ գործը:

Վերջին թարմացում 17.01.2014