Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղաբաշխվել են 26 շաբաթ մարման ժամկետով պետական պարտատոմսեր

Հունվարի 20-ին տեղի է ունեցել 26 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT26217149 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:

Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամէ, իսկ պահանջարկը՝ 1 մլրդ 015 մլն դրամ, որից մրցակցային` 960 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 55 մլն դրամ: Պարտատոմսերիտեղաբաշխմանծավալըկազմելէ 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումիցստացվածհասույթըկազմելէ 480 812 447 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 7.8936 տոկոսէ, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 7.9385 տոկոս:

Աճուրդինմասնակցելեն 4 գործակալ և գանձապետական պահառուն:

Վերջին թարմացում 20.01.2014