Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Ուղենշային պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

Հունվարի 21-ին տեղի է ունեցել 2016 թվականին ապրիլի 29-ին մարվող պետական ուղենշային միջնաժամկետ (AMGN36294167) պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 2-5 մլրդ դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 7 մլրդ 291 մլն դրամ, որից մրցակցային` 6 մլրդ 566 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 725 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 5 մլրդ դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 5 153 948 401 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 9.5990 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 9.8313 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 7 գործակալ:

Վերջին թարմացում 21.01.2014