Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղի է ունեցել պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ

Փետրվարի 18-ին տեղի է ունեցել պետական (գանձապետական) միջնաժամկետ AMGN36294159 թողարկման արժեկտրոնային պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ:

Հետգնման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 1 500 000 000 դրամ է, հետգնման ներկայացված ծավալը՝ 3 796 000 000 դրամ, հետգնված ծավալը` 1 500 000 000 դրամ, որի դիմաց պետական բյուջեից վճարվել է 1 584 587 078 դրամ: Պարտատոմսերի հետգնման սահմանային եկամտաբերությունը 8.1900 տոկոս է:
Հետգնմանը մասնակցել է 5 գործակալ:

Վերջին թարմացում 18.02.2014