Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Աուդիտրների որակավորման հանձնաժողովի նիստերի արդյունքներ

Ս.թ. փետրվարի 27-ին և 28-ին  ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում աու­դի­տոր­ների որակավորման հանձնաժողովի նիստեր: Նիստերի ընթացքում անցկացվել են աուդիտորների որակավորման քննություններ, քննարկվել են ՀՀ կառավարության  2013 թվականիհունիսի 13-ի N 748-Ն որոշ­ման համաձայն վկայականի ժամկետը երկարաձգելու համար դիմում ներ­կայացրած դիմորդների` վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգելու վե­րա­բերյալ հարցերը:

Նիստերում ընդունված որոշումների արդյունքում որակավորված և որակավորման վկայականների գործողության ժամկետը երկարաձգված աուդիտոր­ների ցուցակ

Վերջին թարմացում 11.03.2014