Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

ՊԿՊ-ների աճուրդ` 26 շաբաթ մարման ժամկետով

Մարտի 17-ին տեղի է  ունեցել 26 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT26159143 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:

Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 877 մլն դրամ, որից մրցակցային` 852 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 25 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմելէ 480 770 886 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 7.9114 տոկոսէ, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.0052 տոկոս:

Աճուրդին մասնակցել են 5 գործակալ:

Վերջին թարմացում 17.03.2014