Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Որակավորվել է 10 հաշվապահ

Ս. թ. մարտի 27-ին և 28-ին անց են կացվել հաշվապահների որակավորման քննություններ: Մարտի 27-ին հրավիրված 20 դիմորդներից քննությանը մասնակցել են թվով 8 դիմորդ, որոնցից 6-ին տրվել է որակավորված հաշվապահի վկայական: Մարտի 28-ին Հրավիրված 21 դիմորդներից քննությանը մասնակցել են թվով 11-ը, որոնցից 4-ին տրվել է որակավորված հաշվապահի վկայական:
2014 թվականի ընթացքում տեղի է ունեցել հաշվապահների որակավորման 3 քննություն: Քննությանը մասնակցել են 30 դիմորդ, որոնցից 16-ին տրվել է որակավորված հաշվապահի վկայական:
Հայաստանի Հանրապետությունում 31.03.2014թ. դրությամբ թվով 628 հաշվապահ ունի որակավորման վկայական:

 

 

Վերջին թարմացում 31.03.2014