Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Կայացել է կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

Ապրիլի 14-ին տեղի է ունեցել 39 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT39121155 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 1 մլրդ 232 մլն դրամ, որից մրցակցային` 1 մլրդ 120 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 112 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 471 302 666 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.0294 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.0830 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 3 գործակալ և գանձապետական պահառուն:

Վերջին թարմացում 14.04.2014