Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղի է ունեցել պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ

Օգոստոսի 13-ին տեղի է ունեցել պետական (գանձապետական) միջնաժամկետ արժեկտրոնային AMGN36294167 թողարկման պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ:

Հետգնման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 1 000 000 000 դրամ է, հետգնման ներկայացված ծավալը՝ 2 876 000 000 դրամ, հետգնված ծավալը` 1 000 000 000 դրամ, որի դիմաց պետական բյուջեից վճարվել է 1 019 520 972372 դրամ: Պարտատոմսերի հետգնման սահմանային եկամտաբերությունը 11.3700 տոկոս է:
Հետգնմանը մասնակցել է 4 գործակալ:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
լրատվական ծառայություն

Վերջին թարմացում 13.08.2015