Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Հայտարարություն պետական կարիքների համար հրապարակման ենթակա շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների գների վերաբերյալ

«Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լուծարմամբ ու «Գների ուսումնասիրության և վերլուծության» գործակալության ստեղծմամբ պայմանավորված` այսուհետ պետական կարիքների համար հրապարակման ենթակա շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների գները կհրապարակվեն ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքում` «Ծառայություններ» բաժնի «Ինֆորմացիոն տեղեկագիր» ենթաբաժնում:

Վերջին թարմացում 19.01.2017