Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Հայտարարություն աուդիտորի որակավորման վկայականի գործողության դադարեցման վերաբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1966-Ա հրամանով ժամկետը լրանալու կապակցությամբ 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ից դադարեցվել է աուդիտոր Ինեսսա Աթանասյանի N 231 աուդիտորի որակավորման վկայականի գործողությունը:

Վերոնշյալ ակտին ամբողջությամբ կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային կայքի «Աուդիտ» բաժնի «Հայտարարություններ» ենթաբաժնում:

Վերջին թարմացում 17.02.2017