Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Տեղի է ունեցել պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ

Մարտի 16-ին տեղի է ունեցել պետական (գանձապետական) երկարաժամկետ արժեկտրոնային AMGB20172327թողարկման պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ:

Հետգնման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 2 000 000 000 դրամ է, հետգնման ներկայացված ծավալը՝ 4 270 000 000 դրամ, հետգնված ծավալը` 2 000 000 000 դրամ, որի դիմաց պետական բյուջեից վճարվել է 2 130 901 114 դրամ: Պարտատոմսերի հետգնման սահմանային եկամտաբերությունը 12.0700 տոկոս է:

Հետգնմանը մասնակցել է 5 գործակալ:

Վերջին թարմացում 17.03.2017