Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն

Ֆինանսների նախարարությունն ունի վերահսկողական գործառույթներ՝ բաշխված երեք տեսչությունների միջև: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի վերահսկման իր ոլորտը:

Այս էջում շահումով խաղերի, խաղատների, վիճակախաղերի կազմակերպիչները, աուդիտորական կազմակերպությունների, պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, համայնքների ներկայացուցիչները կարող են տեղեկանալ հաջորդ տարվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից իրականացվելիք ստուգումների ժամանակացույցին, իրազեկ լինեն ոլորտը կարգավորող օրենսդրությանն ու փոփոխություններին: Կայքի այս բաժնում հրապարակվում են նաև կատարված ստուգումների տարեկան հաշվետվությունները:

Տեսչական Բարեփոխումների Թեժ Գիծ
Հեռախոսահամար` 011 597 597