Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ կառավարությունը վերանայել է 2008 թվականին ընդունված «Կայուն զարգացման ծրագիրը»` հաշվի առնելով համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված զարգացումներն ու նոր իրողությունները: Ծրագրի հեռանկարը մինչև 2025 թվականն է:
Ծրագրի հիմնական առաքելություններից է՝ առաջիկա տարիներին ռազմավարական ուղենիշեր ապահովել միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի (ՄԺԾԾ) մշակման համար: Հիմնական նպատակը զբաղվածության ավելացումն է՝ որակյալ, բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծման ճանապարհով։ ՀԶԾ-ն հիմնված է չորս գերակայությունների վրա՝ զբաղվածության ընդլայնում, մարդկային կապիտալի զարգացում, սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավում, կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ արդիականացում։

Վերջին թարմացում 14.05.2014