ԹԵԺ ԳԻԾ
Սոցիալական կարևորագույն նշանակության ապրանքների ներմուծման ուղեցույց
30.03.2016
Սոցիալական կարևորագույն նշանակության ապրանքների ներմուծման ուղեցույց

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՒ Ղ Ե Ր Ձ Ը

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝

  • բա­ցա­ռում է ապրանքային շուկայում կամ տնտեսական գործունեության որևէ այլ ոլորտում ար­հեստական մենաշնորհների կամ գերիշխող դիրքերի ձևավորումն ու գոյությունը.
  • հաստատում է, որ շուկաների աղավաղման ցանկացած փորձ, այդ թվում՝ ապրանքների ներմուծման կամ հետագա շրջանառության սահմանափակման ուղղված ցան­կացած գործողություն (ինչպես պետական մարմինների, այնպես էլ տնտեսավարող ա­ռանձին սուբյեկտների կողմից) հայտնվելու է կառավարության ուշադրության կեն­տրոնում՝ դրանց կանխարգելմանն ու բացառմանն ուղղված անհապաղ գործողու­թյուններ ձեռնարկելու նպատակով.
  • հայտնում է, որ այդ նպատակով ՀՀ կառավարությունում գործում է թեժ գիծ (01056 23 52), և կոչ է անում տնտեսավարող սուբյեկտներին ու քաղաքացիներին՝ շու­կա­ների աղավաղման ցանկացած փորձի (այդ թվում՝ ապ­րանք­ների ներմուծման կամ հետագա շրջանառության սահմանափակման ուղղված  ցան­կացած գործողության) վերաբերյալ տվյալներ ունենալու դեպքում այդ մասին անմիջապես հայտնել նշված թեժ գծով:

Ապրանքների ցանկ

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Կառավարությունը հաստատեց 2023-2025 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային եւ 2022-2026 թթ. պարտքի բեռի նվազեցման ծրագրերը

Հարցը ներկայացրել է Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը եւ նշել, որ 2023-2025 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը կառուցված է ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ գործունեության ծրագրով սահմանված նպատակների եւ քաղաքականությունների առաջնահերթություններին համապատասխան եւ...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն՝ ներքին աուդիտորների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների վերբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունիսի 13-ից սկվելու են ՀՀ հանրային հատվածի որակավորում ունեցող ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները:

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

ՖՆ կողմից կնքված պայմանագրի և հաշիվ վավերագրերի վերաբերյալ

  • Էլեկտրական սարքերի, սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
  • Ապրանքների առաքման հաշիվ...