ԹԵԺ ԳԻԾ

Պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+374 11) 910-402
Էլ․փոստ՝ araik.yesayan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) Պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների՝ բյուջետային վարկերի, ծրագրային վարկերի, ենթավարկերի, երաշխիքների, պետությանը զիջված պարտավորությունների կառարման ապահովումը,

2) Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը ապրանքային վարկերի և դրամաշնորհների տրամադրման գործընթացի՝ բանակցությունների վարման, ապրանքային ձևով ստացված վարկերի և դրամաշնորհների իրացման և այլ գործառույթների համակարգման, հաշվառման և վերահսկման (մոնիտորինգի) ապահովումը,

3) Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող դրամաշնորհների և ապրանքային վարկերի վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման, հաշվառման և հրապարակման ապահովումը,

4) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից թողարկված փոխանցելի և հասարակ մուրհակների տրամադրման գործընթացի ապահովումը, 

5) Հայաստանի Հանրապետությունում բարեգործական ծրագրերի և մարդասիրական օգնությունների գծով Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով և այլ օրենսդրական ակտերով նախարարության վրա դրված լիազորությունների ապահովումը, 

6) նախարարի հրամանի հիման վրա միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների hbun կնքված համաձայնագրերով նախատեսված հարկային և մաքսային վճարների գծով արտոնությունների կիրառման նպատակով հարկազատման տեղեկանքների հաստատումը, 

7) Հայաստանի Հանրապետությունում բարեգործական ծրագրերի և մարդասիրական օգնությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման, իրականացման և ապրանքների ներմուծման գծով գործարքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձանաժողովի կողմից ընդունվող որոշումների վերաբերյալ նախարարության դիրքորոշման ներկայացումը և նախարարությանը վերապահված լիազորությունների ապահովումը:

 

 
Դրամաշնորհների, դրամայնեցման, ծրագրային վարկերի և մուրհակների բաժին
Բաժնի պետ` Կարեն Թովմասյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-439
Էլ.փոստ՝ karen.tovmasyan@minfin.am
 
Բյուջետային վարկերի, ենթավարկերի և երաշխիքների բաժին
Բաժնի պետ` Արմեն Մանուկյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-431
Էլ.փոստ՝ armen.manukyan@minfin.am

 

 

 

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Կառավարությունը հավանություն է տվել «Հայաստանի Հանրապետության 2023թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին

Այսօր՝ սեպտեմբերի 29-ին, ՀՀ Կառավարության հերթական նիստում ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ներկայացրել է «Հայաստանի Հանրապետության 2023թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն՝ ներքին աուդիտորների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների վերբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունիսի 13-ից սկվելու են ՀՀ հանրային հատվածի որակավորում ունեցող ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները:

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

Պետության կարիքների համար կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման...