ԹԵԺ ԳԻԾ
17.09.2021
Այցեքարտերի ձեռքբերման գնման ընթացակարգի պայմանագրի վերաբերյալ

Պետության կարիքների համար ներկայացուցչական ծառայությունների շրջանակում այցեքարտերի ձեռքբերման պետական գնման պայմանագիր

ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-21/29 ծածկագիր