Էլ. փոստ
ԹԵԺ ԳԻԾ
Էլ. փոստ

ՀՀ ֆինանսների նախարարներ

Խաչատրյան Տիգրան

03.08.2021թ.-19.12.2022թ.

Ջանջուղազյան Ատոմ

12.05.2018թ.-03.08.2021թ.

Արամյան Վարդան

20.09.2016թ.-12.05.2018թ.

Խաչատրյան Գագիկ

26.04.2014թ.-20.09.2016թ.

Սարգսյան Դավիթ

09.05.2013թ.-26.04.2014թ.

Գաբրիելյան Վաչե

17.12.2010թ.-09.04.2013թ.

Դավթյան Տիգրան

21.04.2008թ.-17.12.2010թ. 

Խաչատրյան Վարդան

11.11.2000թ.-09.04.2008թ.

Սանդոյան Էդվարդ

20.04.1998թ.-15.06.1999թ.

Դարբինյան Արմեն

15.05.1997թ.-10.04.1998թ.

Բարխուդարյան Լևոն

1993-1997թթ.
15.06.1999թ.-11.11.2000թ.

Ջանոյան Ջանիկ

20.06.1975թ.-18.09.1990թ.

18.09.1990թ.-16.02.1993թ.

Սաֆարյան Ստեփան

20.06.1969թ.-20.06.1975թ.

Շեկոյան Արմենակ

24.04.1959թ.-20.06.1969թ.

Ստեփանյան Լարիսա

10.03.1953թ.-24.04.1959թ.

Բունիաթյան Արտավազդ

21.12.1937թ.-24.04.1940թ.

Յաղուբյան Հայկ

14.05.1935թ.-21.09.1937թ.

Ալմազյան Սարգիս

10.10.1934թ.-14.05.1935թ.

Վարդապետյան Արամ

19.12.1933թ. – 11.06.1934թ.

Հանեսօղլյան Գեվորգ

13.12.1931թ.-11.09.1933թ.

Երեմյան Վահան

17.08.1930թ.-25.11.1931թ.

Չալյան Միքայել

02.04.1929թ.-11.05.1930թ.

Պողոսյան Վասակ

08.12.1923 թ.-30.03.1929 թ.

Աթաբեկյան Արշակ

14.09.1922թ.-02.10.1923թ.

Գենկին Եֆիմ

26.07.1921թ.-25.05.1922թ.

Խանոյան Սարգիս

19.05.1921թ-26.07.1921թ.

Տերտերյան Համբարձում

25.11.1920թ.-02.12.1920թ.

Գուլխանդանյան Աբրահամ

05.05.1920թ. -23.11.1920թ.

Արարատյան Սարգիս

10.08.1919թ.- 05.05.1920թ.

Ջաղեթյան Գրիգոր

24.06.1919թ.-05.08.1919թ.

Էնֆիաճյան Արտաշես

04.11.1918թ.-24.06.1919թ.

Կարճիկյան Խաչատուր

24.07.1918թ.-04.11.1918թ.