ԹԵԺ ԳԻԾ

Նախարարության միջազգային համագործակցության հիմնական ուղղություններն են՝ միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների հետ ֆինանսական և տեխնիկական համագործակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու արդյունքում նախարարության համագործակցային հարաբերությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության՝ միջազգային ֆինանսական համագործակցության և միջազգային ոլորտային համագործակցության ֆինանսական ասպեկտների համակարգումը: