Էլ. փոստ
ԹԵԺ ԳԻԾ
Էլ. փոստ
Կառավարությունը վերանայում է եկամտային հարկի վերադարձի արտոնության ուղղվածությունը և դրան տալիս ընդգծված սոցիալական նշանակություն. ֆինանսների նախարար
12.08.2021
Կառավարությունը վերանայում է եկամտային հարկի վերադարձի արտոնության ուղղվածությունը և դրան տալիս ընդգծված սոցիալական նշանակություն. ֆինանսների նախարար

Հայաստանի կառավարությունը օգոստոսի 12-ին տեղի ունեցած նիստում հաստատել է «Հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:

«Առաջարկվող փոփոխությունը նպատակ ունի փոխել հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսագումարների չափով եկամտային հարկի վերադարձի արտոնության ուղղվածությունը և դրան հաղորդել տարածքային համաչափ զարգացման ուղղվածություն: Ինչպես նաև կարգավորմանը տալ ավելի ընդգծված սոցիալական նշանակություն», - կառավարության նիստում նախագիծը ներկայացնելիս ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը:

Այսպես, նախագծով առաջարկվում է Երևանի վարչական սահմաններում, ըստ գոտիա­­­կանության և ըստ տարիների, աստիճա­նա­բար կրճատել հիպո­թեքային վարկի սպա­սարկ­­ման համար վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզի­կա­­կան անձի կող­մից վճարված տոկոս­ների գումար­­ների չափով եկամտային հարկի վերա­դարձ­ման համա­­կարգի կիրառության շրջա­նակը։

Մասնավո­րա­պես, նախագծով առա­ջարկ­վում է սահ­մանել, որ եկամտային հարկի վերադարձման համա­կարգը կիրառելի չի լինելու՝

ա․ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ստացված վարկերի մասով, եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի առա­ջին գոտում,

բ․ 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված վարկերի մասով, եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի երկրորդ գոտում,

գ․ 2023 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ստացված վարկերի մասով, եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի  երրորդ գոտում,

դ․ 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված վարկերի մասով, եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի այլ գոտիներում։

Բացի այդ, նախագծով առաջարկվում է նաև սահմանել, որ այս սահ­մա­նա­փա­կումները կիրառվելու են 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո կայացված որոշումներով ստաց­ված շինարարական թույլ­տվու­­թյունների հիման վրա կառուցվող անհատական բնակելի տների և բազ­մա­բնա­կա­րան բնակելի շենքերի բնակարանների մասով։

Շատ կարևոր է նաև այն, որ նախագծի ընդունմամբ չի դադարեցվի եկամտային հարկի վերադարձն այն անձանց, որոնք համակարգի կիրառության շահառու են դարձել մինչև այս նախագծով սահմանվող վերջնաժամկետները։ Այս շրջա­նակի անձինք շարունակելու են սահմանված կարգով հետ ստանալ եկամտային հարկի գումար­ները, այնպես, ինչպես ստանում էին մինչև այս փոփոխությունը։ Այսինքն, կատարվող օրենսդրական փոփոխությունը հետադարձ ուժ չունի։

Նախարարի ներկայացմամբ, հիպոթեքային վարկի դեպքում կառավարության սահմանած արտոնության կիրառության և հատկապես վերջին երկու տարիների ընթացքում կառավարության ֆինանսական աջակցությունից օգտվող քաղաքացիների քանակը կտրուկ աճել է. եթե 2015-2017թթ. ծրագրի նոր շահառու է եղել տարեկան շուրջ 800 մարդ, ապա 2018-2019 թթ. շահառուների տարեկան քանակը աճել է՝ կազմելով 2000, իսկ 2020-ին նոր շահառուները եղել են 5200:

«Այս տարիների ընթացքում կտրուկ աճել են նաև պետական բյուջեից մեր հայրենակիցներին վերադարձվող եկամտային հարկի գումարները. եթե 2016-2017թթ. պետական բյուջեից այս ծրագրին հատկացվող ֆինանսական միջոցների տարեկան աճը կազմել է մոտ 1 մլրդ դրամ, ապա 2019-ին աճը կազմել է 3.3 մլրդ, իսկ 2020-ին՝ 5.4 մլրդ դրամ՝ միայն 2020 թվականին հանրագումարով հասնելով 13.3 մլրդ դրամի», -նշել է նախարարը:

Այս պահի դրությամբ հիպոթեքային վարկի տոկոսագումարի չափով եկամտահարկի վերադարձի ծրագրի շահառուների թիվը գերազանցում է 17 հազարը: Այս տարվա վերջին շահառուների թիվը կհասնի 20 հազարի, իսկ հատկացվելիք գումարը՝ շուրջ 21 մլրդ դրամ:

Տիգրան Խաչատրյանը նշել է, որ բնակարանների կառուցապատման հիմնական ծավալը շարունակում է իրականացվել Երևանում, մասնավորապես՝ Երևանի կենտրոնական հատվածներում և Երևանից դուրս կառուցապատումը շատ աննշան չափով է կրում այս արտոնության դրական ազդեցությունը: Ըստ ներկայացված տվյալի, մինչ այժմ հիպոթեքային վարկի մասով եկամտային հարկի արտոնություն ստացող շահառուների քանակը ընդամենը 7 տոկոս է, մնացած գեակշիռ մասը գտնվել է Երևանում:

«Առաջարկվող փոփոխությամբ նպատակ ունենք տալ այնպիսի ուղղորդում, որը կխրախուսի բնակարանային նոր կառուցապատման ավելի համաչափ տարածքային բաշխվածություն և կընդգծի դրա սոցիալական բնույթը: Առաջիկա երեք տարիների ընթացքում այդպիսի ուղղորդումը կազդի Երևանում բնակարանային շինարարության ավելի համաչափ բաշխվածությանը, իսկ դրանից հետո կառուցապատման հիմնական ծավալները կտեղափոխվեն Երևանից դուրս գտնվող քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր», -ընդգծել է նախարարը:

Տեսանյութը՝ այստեղ

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման հանձնաժողովի նիստի վերաբերյալ

Սույն թվականի փետրվարի 27-ին ժամը 11:00-13:00 և 15:00-17:00 ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքի 2-րդ հարկի թիվ 1 դահլիճում (ք.Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման հանձնաժողովի նիստ:

Օրակարգում`
    ...