ԹԵԺ ԳԻԾ
20.10.2021
Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման ծառայության և արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հրավերների վերաբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման ծառայության գնման ընթացակարգի հրավեր

ծածկագիր՝ ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/18

 

Արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հրավեր հրավեր