ԹԵԺ ԳԻԾ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության

հանրային վերահսկողության խորհրդի կազմ

 

 
Հ/հ
Անուն, ազգանուն
Պաշտոն
1
Արման Պողոսյան
ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ
             (խորհրդի նախագահ)   
             
2
Կարեն Ալավերդյան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության պետ
(խորհրդի նախագահի տեղակալ)
 
3
Մարիաննա Ամիրբեկյան
«ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի ֆինանսական տնօրեն
 
4
Ազատ Գաբրիելյան
ՀՀ ԿԲ գլխավոր աուդիտոր
 
5
Մարատ Մանուչարյան
ՀՀ ՊԵԿ ֆինանսահաշվային վարչության հավապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի պետ
 
6
Րաֆֆի Ալեքսանյան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժնի պետ
 
7
Տիգրան Քեյան
«Ֆրեդա» ՍՊԸ-ի հաշվապահական և հարկային դեպարտամենտի ղեկավար