ԹԵԺ ԳԻԾ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության

հանրային վերահսկողության խորհրդի կազմ

 

 
Հ/հ Անուն, ազգանուն Պաշտոն
1 Արման Պողոսյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ

             (խորհրդի նախագահ)                 

2 Կարեն Ալավերդյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության պետ

(խորհրդի նախագահի տեղակալ)

3 Մարիաննա Ամիրբեկյան

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական պլանավորման և հաշվառման վարչության պետ - ֆինանսական տնօրեն

4 Ազատ Գաբրիելյան

ՀՀ ԿԲ գլխավոր աուդիտոր

5 Մարատ Մանուչարյան

ՀՀ ՊԵԿ ֆինանսահաշվային վարչության հավապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի պետ

6 Րաֆֆի Ալեքսանյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժնի պետ

7 Տիգրան Քեյան