ԹԵԺ ԳԻԾ

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննությանը մասնակցելու համար դիմորդը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

-դիմում
-անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
-կրթության մասին դիպլոմի կամ ատեստատի պատճենը.
-մասնագիտական աշխատանքի փորձը հավաստող փաստաթուղթը
-երկու լուսանկար` 3x4 չափսի.
-պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը
 

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմում

 

Որակավորման կարգ

 

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության ծրագիր և հարցաթերթիկում ներառվող հարցերի ցանկ

  

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննությանը մասնակցելու համար վճարվող պետական տուրք և հաշվեհամար

  

Որակավորվածների ցանկ