ԹԵԺ ԳԻԾ

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննությանը մասնակցելու համար դիմորդը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

-դիմում
-անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
-կրթության մասին դիպլոմի կամ ատեստատի պատճենը.
-մասնագիտական աշխատանքի փորձը հավաստող փաստաթուղթը
-երկու լուսանկար` 3x4 չափսի.
-պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը
 

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննությանը մասնակցելու դիմում

 

Որակավորման կարգ

 

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության ծրագիր և հարցաթերթիկում ներառվող հարցերի ցանկ

  

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննությանը մասնակցելու համար վճարվող պետական տուրք և հաշվեհամար

  

Որակավորվածների ցանկ

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Կառավարությունը հաստատեց 2023-2025 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային եւ 2022-2026 թթ. պարտքի բեռի նվազեցման ծրագրերը

Հարցը ներկայացրել է Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը եւ նշել, որ 2023-2025 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը կառուցված է ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ գործունեության ծրագրով սահմանված նպատակների եւ քաղաքականությունների առաջնահերթություններին համապատասխան եւ...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն՝ ներքին աուդիտորների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների վերբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունիսի 13-ից սկվելու են ՀՀ հանրային հատվածի որակավորում ունեցող ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները:

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

ՖՆ կողմից կնքված պայմանագրի և հաշիվ վավերագրերի վերաբերյալ

  • Էլեկտրական սարքերի, սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
  • Ապրանքների առաքման հաշիվ...